ดาวน์โหลด ประกันสังคม | DownloadCenter by FreeSoft.JobDuzy.COM , ดาวน์โหลดโปรแกรม ดาวน์โหลด ประกันสังคม, Trial version , Full Version, Demo Version
FreeSoftware Downloads
http://freesoft.jobduzy.com

Welcome: Guest   Log in |  Register SearchSearch |  StatisticsStatistics


Google
 
Home » FreeSoftware »  » ดาวน์โหลด ประกันสังคม » Freeware Download
ดาวน์โหลด ประกันสังคม
Google Ads  Options   Rate file
  Comments (0)
  Report broken link
Developer Author: Homepage from dtd. 15.08.2007
License Freeware , Demo or Tial Only
Filename / Size / Date Added Size 0 kB; Needed time to download 0 Sec. with ISDN
Download Hits Total Hits: 2904
OS Support Null
ดาวน์โหลด ภาษีและ ประกันสังคม

ตัวนี้เป็นเป็นโปรแกรมสำหรับองค์กรซึ่งต้องการ ออกเอกสารทางภาษีและเอกสารนำส่ง สำนักงานประกันสังคมอัตโนมัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. พิมพ์ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
2. พิมพ์รายงานภาษี ภ.ง.ด.53
3. พิมพ์รายงานภาษี ภ.ง.ด.3
4. พิมพ์รายงานภาษี ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.2, ภ.ง.ด.2ก
5. พิมรายงานภาษี ภ.ง.ด.54
6. พิมพ์รายงานส่งเงินประกันสังคมรายเดือน
7. พิมพ์แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส 1-03/1
8. พิมพ์หนังสือแจ้งการลาออกขอผู้ประกันตน สปส.6-09
9. ส่วนงานเอกสารการซื้อขาย ประกอบด้วย ใบสั่งซื้อ, ใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงิน, ใบส่งของ
10. ส่วนงานพิมพ์เช็ค พร้อมรายงานสรุป

เอกสารทุกอย่างได้ผ่านการทดสอบโดยยื่นและผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

รหัสผ่านสำหรับเข้าโปรแกรม :

Username : admin
Password : admin
Download Mirror 1 »  ดาวน์โหลด ประกันสังคม Rating: 2.27
Rating

Current Rating: 2.27
Total votes: 245

  • Please vote only once for a file
  • Do not use the best or worst strictly

Excelent File Excelent File

1

2

3

4

5

6
Absolutely poor Absolutely poor

Page (0) 1 | 0 Comments total AnswerWrite Comment
Author Message
No comment available. Write the first comment now.
Page (0) 1 | 0 Comments total

You are not allowed to write comments. Please get in contact with the Administrator!


Quick-Jump  
Quick-Search:    เว็บไซต์แห่งนี้ ไม่มีไฟล์ ละเมิดลิขสิทธิ์ หากพบปัญหาต่างๆ : ติดต่อผู้ควบคุมระบบที่ Email: support(at)jobduzy.com
(ทีมงาน พร้อมดำเนินการ แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือทำให้เหมาะสม ภายในระยะเวลา 48 ชม.)