ดาวน์โหลด โปรแกรมตัดต่อเพลง | DownloadCenter by FreeSoft.JobDuzy.COM , ดาวน์โหลดโปรแกรม ดาวน์โหลด โปรแกรมตัดต่อเพลง, Trial version , Full Version, Demo Version
FreeSoftware Downloads
http://freesoft.jobduzy.com

Welcome: Guest   Log in |  Register SearchSearch |  StatisticsStatistics


Google
 
Home » FreeSoftware » Multimedia Software Downloads| โปรแกรมมัลติมีเดีย » ดาวน์โหลด โปรแกรมตัดต่อเพลง » Freeware Download
ดาวน์โหลด โปรแกรมตัดต่อเพลง
Google Ads  Options   Rate file
  Comments (0)
  Report broken link
Developer Author: dtd. 21.08.2008
License Freeware , Demo or Tial Only
Filename / Size / Date Added Size 0 kB; Needed time to download 0 Sec. with ISDN
Download Hits Total Hits: 7069
OS Support Null
ดาวน์โหลดโปรแกรมตัดต่อเพลง DVDCutter Stream Mp3CDWav Converter Pro 5.03


An AV Editor,Converter,Recorder and Ripper,good at cutting,mergering,capturing

It is an AV Convertor, Editor, Capturer and Recorder. Make conversion among CD,Mp3,Wav,Ogg,Wma,VCD(dat),MPG,MPEG,DVD(vob),Avi,DivX,xvid,rm,rmvb, ...

It is also good at splitting and merging AV files. It can help you cut or split your favourite part or backup whole mpg/dat/vob/mp3/ogg/avi/rm/rmvb/divX/VCD/SVCD/DVD, ... to hard disc, and merge them again if you will.

It is your DV Camcorder capturer either: Extract and Convert straight stream from DV Camcorder to MPEG1/2 Video... It even can let you create your own VCD/SVCD/DVD movies as well.

It is still a perfect duplicator, which can backup your DVD perfectly, even can duplicate the 9GB DVD movie to a 4.7G blank DVD-R/DVD+R!

It is a perfect recorder as well, which can record online radio, CD music, music played by Media Player, RealPlayer, Winamp, video sound, game sound, meetings, chats over microphone, even telephone, generally - almost Anything!

Furthermore, there are still more SURPRISE waiting for you in http://www.jummfa.com/extra.html

Incidentally, it wins 5 stars from ZDNet and filetransit.com, and tucows.com gives it 4 cows praise, 5 stars from Paul's Picks, 5 stars and Editor's Pick from softlandmark.com, etc.
Download Mirror 1 »  ดาวน์โหลด โปรแกรมตัดต่อเพลง Rating: 3.14
Rating

Current Rating: 3.14
Total votes: 145

  • Please vote only once for a file
  • Do not use the best or worst strictly

Excelent File Excelent File

1

2

3

4

5

6
Absolutely poor Absolutely poor

Page (0) 1 | 0 Comments total AnswerWrite Comment
Author Message
No comment available. Write the first comment now.
Page (0) 1 | 0 Comments total

You are not allowed to write comments. Please get in contact with the Administrator!


Quick-Jump  
Quick-Search:    เว็บไซต์แห่งนี้ ไม่มีไฟล์ ละเมิดลิขสิทธิ์ หากพบปัญหาต่างๆ : ติดต่อผู้ควบคุมระบบที่ Email: support(at)jobduzy.com
(ทีมงาน พร้อมดำเนินการ แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือทำให้เหมาะสม ภายในระยะเวลา 48 ชม.)