Game Download | โหลดเกมส์ | DownloadCenter by FreeSoft.JobDuzy.COM , ดาวน์โหลดโปรแกรม, Trial version , Full Version, Demo Version
FreeSoftware Downloads
http://freesoft.jobduzy.com

Welcome: Guest   Log in |  Register SearchSearch |  StatisticsStatistics


Google
 
   Home » FreeSoftware » Game Download | โหลดเกมส์
Game Download | โหลดเกมส์ RSS FEEDS
 Popular Files
1. โหลด โปรแกรมCounter-Strike 1.6 Downloads 64310
2. ดาวน์โหลดโปรแกรม Football Manager 2008 (FM 2008) Downloads 15322
3. ดาวน์โหลดโปรแกรม pcsx2 bios : PCSX2 0.9.4 Installer Downloads 15025
Sorted by:   Sort order:   
Page (7): 1 2 3 > » 

BlackShot Online Client 0.0.3.105

โหลด BlackShot Online Client 0.0.3.105
BlackShot Online Client description


This is a sensational FPS game which will put you in the shoes of a mercenary
Blackshot hurls participants into a virtual war zone filled with fierce head-to-head action. As powerful nations compete for money and resources, players must take on the role of a mercenary and battle one another for status and rewards in the game’s dangerous environments. The game features lots of great things: powerful weapons, lifelike characters and gritty urban backdrops, Blackshot’s intense multiplayer action is designed for gamers of all skill levels.

The aftermath of World War 3 left millions dead and even more struggling to survive in the nuclear holocaust. Rising from the radioactive ashes, a new world order vies for control as Governments struggle to maintain law and order.

Private Defense Organizations (PDO), made up of mercenary clans, provide bodies and firepower. Clans are hired for missions of all flavors – defending strategic locations, raids on research and technology and even as private armies. Only their individual code of honor and the reputation of the clans provide a guarantee – to complete the mission once the contract is paid... or die trying.

Blackshot Defense Contracts rose to prominence during WW3 for its willingness to ensure success for any contract… for the right price. As one of the main PDOs operating after the war, Blackshot maintains a highly-trained military force.

NOTE: In order to play BlackShot you need to install Garena.» Author: dtd. 05.01.2010
» Size 0 kB; Needed time to download 0 Sec. with ISDN
» Total Hits: 1100
» Not rated yet

Options » Rate file
» Comments (0)
» Report broken link

Altitude Demo Rating: 2

โหลด Altitude Demo
Altitude Demo description


Multiplayer 2-D aerial combat game

Join a fierce contest of ace vs ace. Battle for the supremacy of the skies in a fast-paced multiplayer aerial combat that will be way more fun than a flight sim. There is a tutorial at the beginning of the game so everybody will know how to fly and fight.

It is a game of steely nerves, hair-trigger reflexes and brilliant tactical thinking. Altitude will stretch you to the limit from the upper reaches of the stratosphere, the relics of a long forgotten city, to within the deepest hollows of underground caverns. It offers five unique planes to choose from and an online community that will provide you with hours of entertainment.


Limitations:

· Three-hour gameplay limit


» Author: dtd. 05.01.2010
» Size 0 kB; Needed time to download 0 Sec. with ISDN
» Total Hits: 845
» Rating: 2 at 5 Votes

Options » Rate file
» Comments (0)
» Report broken link

Dora's Carnival Adventure Rating: 1.75

โหลด Dora's Carnival Adventure
Dora's Carnival Adventure description


In this magical Nickelodeon game, your children will join Dora in her latest adventure at the carnival.

This is basically a game that you'll play along with your children or little sister or brothers.

Dora's Carnival Adventure is the perfect option for the child in your life. In this magical Nickelodeon game, your children will join Dora in her latest adventure at the carnival.

Here, kids can play ten games with Dora and friends, win tickets for prizes, and keep the tickets in personalized treasure chests for extended play!

Your children will delight in the game play and while they're having fun, they'll learn too - this game improves counting skills, hand-eye coordination, and memory skills. Ready to make your toddler's day? Order this game now!

NOTE: This is a downloader for the game. Once run, the application will automatically download and install the game on your computer.

To buy the product you need to register with Big Fish. The registration is free and the account will let you earn free games, play community games or participate in game forums, write reviews as well as offer you significant discounts.


Here are some key features of "Dora's Carnival Adventure":

· Sure to delight the child in your life
· Improves hand-eye coordination and memory skills
· A smash-hit from Nickelodeon


Requirements:

· OS: Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7
· CPU: 600 Mhz
· RAM: 128 MB
· DirectX: 6.0
· Hard Drive: 16 MB


Limitations:

· 60 minutes trial
· Nag Screen


» Author: dtd. 05.01.2010
» Size 0 kB; Needed time to download 0 Sec. with ISDN
» Total Hits: 855
» Rating: 1.75 at 20 Votes

Options » Rate file
» Comments (0)
» Report broken link

เกมส์ชกมวย - Reach 1.99 Rating: 3.5

โหลด เกมส์ชกมวย - Reach 1.99
Reach description


The Boxing Ent Commission has shunned mundane sport in favor of exciting action - and you're cordially invited to join the fun
Reach for the top of the rankings in a bold new era of boxing! The "Boxing Entertainment Commission" has shunned mundane sport in favour of exciting action - and you're cordially invited to join the fun.

Create your own prize fighter from scratch and immerse yourself in gaming's most involving boxing universe - featuring up to 100 characters spread across 3 weight classes. This is THE game for all box fans

Here, what happens in the ring is merely the first round - as you proceed backstage to manage your business affairs and plot your next career move! Negotiate lucrative contracts with the suits and then arrange matches with the talent - filling up your weekly schedule with spectacular pay-per-view bouts and history-making tournaments.

Along the way, you'll transform your body to survive in the ring and adjust your attitude to survive backstage. With so many balls in the air, the only question is will your Reach exceed your grasp?

Limitations:

· Limited to 3 tries


» Author: dtd. 05.01.2010
» Size 0 kB; Needed time to download 0 Sec. with ISDN
» Total Hits: 1379
» Rating: 3.5 at 70 Votes

Options » Rate file
» Comments (0)
» Report broken link

Mad Skills Motocross Demo 1.0.4

โหลด Mad Skills Motocross Demo 1.0.4Mad Skills Motocross Demo description


This is a great motocross game that will have jumping in the air for tricks
Feel the speed
Mad Skills Motocross is a game that brings back fond memories from the good old days. Not via ”retro” graphics, but by sheer joy and playfulness. Mad Skills Motocross is meant to be fun, quick and deep.

There are 40 racing tracks for you to have fun with even more fun: 12 special challenge tracks
You will have to collect achievement-like stars for tricks. You will get power-ups that might seem silly and useless at first. But these power-ups will be very useful once it ‘clicks’ for you and you figure out when and how to use them.

Enjoy 5 power-ups of varying silliness
Unlike most other sidescrolling motocross games, Mad Skills Motocross is not about puzzles and obstacles. It is about racing against the computer or against friends. Getting to the finish line in the shortest time possible is the primary goal, while pulling off backflips, frontflips, wheelies and more is the secondary goal.

Collect all 30 stars, and you know you have Mad Skills
The gameplay of Mad Skills Motocross has a smooth and heavy feeling enabled by a custom in-house physics engine optimized for vehicle-avatar interaction. It has the best physics and gameplay feel of all motocross/enduro games, according to most of the 35 beta testers, and they have played them all.

The ragdoll crashes will amaze, and sometimes horrify
In-game editor and the ability to download and race against other people’s ghosts will increase the longevity of Mad Skills Motocross. You can be engaged for hours in Time Attack mode just to shave a couple of seconds off your personal best. Sharing and showing off is a big part of your life as a madly skilled motocrosser.


Limitations:

· Limited game play


» Author: dtd. 05.01.2010
» Size 0 kB; Needed time to download 0 Sec. with ISDN
» Total Hits: 1384
» Not rated yet

Options » Rate file
» Comments (0)
» Report broken link

Ancient Taxi 1.0 Rating: 2

โหลด Ancient Taxi 1.0Ancient Taxi description


You are to pedal and pilot a pre-historic helicopter to connect caves by air.
You are to pedal and pilot a pre-historic helicopter to connect caves by air. Carry cave dwellers from one cave to another to make money.

Throughout the game you will stumble upon lost treasures and encounter aggressive animals, crazy rocked kamikaze inventor and much more.

Requirements:

· OS: Windows XP/Vista/7


Limitations:

· Limited game play


» Author: dtd. 05.01.2010
» Size 0 kB; Needed time to download 0 Sec. with ISDN
» Total Hits: 1151
» Rating: 2 at 20 Votes

Options » Rate file
» Comments (0)
» Report broken link

Circuit Defenders 2.2

โหลด Circuit Defenders 2.2


Circuit Defenders description


Tower defense game that everyone can easily play.
Protect the circuit at all cost from the vicious viruses attempting to corrupt the board via bluetooth.

Place your weapons strategically and constantly maintain and upgrade them in order to face the attack of the computer viruses.

Requirements:

· OS: Win XP/Vista
· CPU: P4+
· DX9 video and sound drivers


Limitations:

· You can only play 1 Circuit
· You don't have access to the Level Editor
· You can view the User Level Gallery but not play user levels
· You can't save your scores
· You can only increase speed to 2x instead of up to 6x

What's New in This Release: [ read full changelog ]

· 3 Brand New Towers
· 5 Brand New Enemies
· Brand New Levels
· Brand New Power-Ups to collect and use (manual targeting required)
· New Tower Selection System (or you can choose to use the old one)
· New Tower to Enemy damage matrix
· Destroy tower has changed to Sell Tower
· Certain enemies can only be killed by certain towers
· Save Game State and continue later
· Earn Interest on your money in the bank
· Graphics Improvements
· Performance Improvements
· Better game balance, more strategy involved
· Improvements to the Level Builder
· Remembers last level played
· Interface tooltips
· New Game Options settings
· Brand new instructions... Easier to follow
· Seriously... so much new stuff!» Author: dtd. 05.01.2010
» Size 0 kB; Needed time to download 0 Sec. with ISDN
» Total Hits: 725
» Not rated yet

Options » Rate file
» Comments (0)
» Report broken link

Sky Bubbles Demo 1.2 Rating: 1

โหลด Sky Bubbles Demo 1.2
Sky Bubbles Demo description


Sky Bubbles is a logical arcade you have to work in an intellectual duel with an angry magician in a seized magical country
In this logical arcade you have to work in an intellectual duel with an angry magician in a seized magical country. A square playing ground will be the arena for combat, where playing chips are chaotically located.
Move them in a way to make rows of three (and more) one-coloured chips then they'll disappear from the playing field & their hidden vital energy will be set free.

In the "Sky Bubbles" you can choose bonuses and activate them at certain times by yourself. In addition, you can raise your skills in any of four additional game choices. Be victorious over the Evil and take pleasure in excellent graphics and sound effects, which are attractive for beginners & experienced players. No one should pass this game.


Here are some key features of "Sky Bubbles Demo":

· 25 levels in Adventure mode
· 4 different single game mode
· 6 unique types of bonuses
· 16 types of power-ups which you can choose
· Unlimited amount of beautiful backgrounds
· Amazing graphics and blow effects


Requirements:

· OS: Windows XP/Vista/7


Limitations:

· Limited game play


» Author: dtd. 05.01.2010
» Size 0 kB; Needed time to download 0 Sec. with ISDN
» Total Hits: 939
» Rating: 1 at 5 Votes

Options » Rate file
» Comments (0)
» Report broken link

UNO Undercover Rating: 3.33

ดาวโหลด UNO Undercover
UNO Undercover description


Play the classic UNO game with eccentric characters
UNO Undercover is the classic card game spiced up with adventures, secrets agents and evil plots that need to be foiled.

Undercover lets you experience the classic card game in new and exciting ways! In Adventure mode, you'll help Felicia Blue, a secret agent posing as a professional UNO player, track down spies, foil their evil plots and regain her former glory by winning the UNO World Tournament. During the adventure, you'll complete a series of missions by playing UNO in a variety of venues against a cast of fun and eccentric characters with unique play styles and special talents. Quick Play mode lets you drop in for a few rounds of classic UNO gameplay set in beautifully themed locations.


Here are some key features of "UNO Undercover":

· Two game modes
· Colorful themed locations
· Multiple opponents
· Multiple difficulty settings


Requirements:

· OS: Windows XP/Vista/7


Limitations:

· 60 minutes game play


» Author: dtd. 05.01.2010
» Size 0 kB; Needed time to download 0 Sec. with ISDN
» Total Hits: 1117
» Rating: 3.33 at 15 Votes

Options » Rate file
» Comments (0)
» Report broken link

ดาวน์โหลดWarcraft 3 Map - Naruto Hero Siege 1.6 Rating: 2.49

ดาวโหลดเกมส์ Warcraft 3 Map - Naruto Hero Siege 1.6Warcraft 3 Map - Naruto Hero Siege description


Naruto Hero Siege map for Warcraft 3
We have here a hero Defense map constructed on the Hero Defense tileset with a size of 192x192 of which 192x187 playable.» Author: dtd. 10.02.2009
» Size 0 kB; Needed time to download 0 Sec. with ISDN
» Total Hits: 10329
» Rating: 2.49 at 700 Votes

Options » Rate file
» Comments (0)
» Report broken link

Page (7): 1 2 3 > » 


Quick-Jump  
Quick-Search:    เว็บไซต์แห่งนี้ ไม่มีไฟล์ ละเมิดลิขสิทธิ์ หากพบปัญหาต่างๆ : ติดต่อผู้ควบคุมระบบที่ Email: support(at)jobduzy.com
(ทีมงาน พร้อมดำเนินการ แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือทำให้เหมาะสม ภายในระยะเวลา 48 ชม.)